Dorpshuis De Bining

De dorpen Jelsum en Koarnjum liggen in de gemeente Leeuwarden. Komende vanaf Leeuwarden ligt Jelsum op 2 km noordwaarts. Jelsum met zijn buurtschappen, ooit de grootste van de twee dorpen telt nu 354 inwoners. Het is een groen terpdorp met de fraai gerestaureerde Dekema State, statige boerderijen en een mooie dorpskern. Het kerkgebouw stamt uit 1178.

 


Een km verder ligt het dorp Koarnjum met 453 inwoners. De kerk gebouwd in 1878 op de fundamenten van de vorige kerk, biedt ruimte aan ongeveer 250 personen. Bijzonder is het naast de kerk gelegen Koarnjummer bosk met zijn vele stinzenplanten, het pittoreske Martena State en de Túnmanswente. 

Dorpshuis De Bining is een gebouw met ruime zaalaccommodatie, waaronder een sportzaal met kleedruimten. In dit dorpshuis komt de kracht van de dorpen het best tot uitdrukking; het wordt geheel door vrijwilligers gerund. Ruim twintig verenigingen
vinden hier hun onderdak.

Dekemastate

Dekema State is een state gelegen in Friesland, iets ten noorden van Leeuwarden. De state is als museum ingericht "alsof de bewoners even weg zijn" en wel in de tijd van net voor de tweede wereldoorlog. Veel oude bewoners en hun familieleden zijn te zien op de familieportretten. En u bent hier welkom. Er is van alles te doen op Dekema State. U kunt van april tot oktober de State, tuin en terras bezoeken. Dit kan in het weekend en in het hoogseizoen ook van dinsdag tot en met zondag.

 

Martenastate

Deze state of landgoed is genoemd naar een van zijn eerste bewoners Duco Martena, ooit getypeerd als staatsman, held en geleerde in de geschiedschriften van Eekhof.
De laatste bewoner van de ‘oude’ state was jonker Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen. Aangezien hij geen nazaten had vermaakte deze Martenastate aan de kerkvoogdij van Cornjum. Deze werd eigenaar van een vervallen en verpauperd hoofdgebouw. De kerkvoogdij besluit in 1899 de state te slopen en te vervangen door een “slot”. Dit gebouw bestaat nog steeds en is gelegen op het eiland in de slotgracht van het park van Martenastate. Als vervanger ontwierp architect W.C. de Groot een miniatuur-kasteeltje in neo-renaissancestijl, met de opvallende ‘sipel`, de ui-vormige dakbedekking van de toren.


Contact & Locatie

Dorpshuis "De Bining"
Wylde Tulpstrjitte 2
9056 PW Cornjum
tel: 058-2571690
Mail: klik hier